Dodatkowi Koordynatorzy. Jakie musza posiadać cechy i umiejętności? Jakie umowy zawierać, jak wyliczyć i wypłacić wynagrodzenie i z jakimi kosztami się to wiąże? | ~9min